Baví nás pomáhat!
Aktuality klubu
MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
Baví nás pomáhat

RCPC také udržuje čilé mezinárodní kontakty. Při jeho zakládání byl sponzorským klubem italský RC Treviso. Členové klubu v minulosti spolupracovali s RC Nürnberg (NSR), RC Nürnberg-Land (NSR), RC Strood (UK), RC Ft. Lauderdale (USA), RC Benjamina (Izrael) a RC Stutgart-Solitude (Německo). V současné době jsou aktivní kontakty s RC Weilheim (Německo), RC Svedala-Sturup (Švédsko) a Užhorod-Skala (Ukrajina), které se projevují jak vzájemnými návštěvami, tak sdružováním finančních prostředků pro podporu projektů. Připravuje se také spolupráce s RC Ljubljana Center (Slovinsko). Členové klubu se také účastní různých mezinárodních setkání včetně každoročně pořádaného Světového kongresu Rotary International.