Pro „české indiány“ v Paraguayi Checomacoco

 

RCPC průběžně sleduje i dlouhodobou podporu osady českých indiánů Checomacoco v Paraguay. Zakladatelem tohoto kmene byl před více než sto lety český cestovatel, etnograf, spisovatel, a především světově uznávaný botanik-kaktusář, A. V. Frič. V roce 2006 klub poskytl finanční prostředky na zakoupení dvou krav pro založení velkého stáda, o rok později přispěl dvaceti-tisícovou částkou na oplocení pastvin a podpořil pastevce. Další rok RC Praha City poskytl opět dvacet tisíc korun, a to na nákup osobních filtrů pro úpravu pitné vody (LifeStraw) pro všech 200 dětí ve vesnici. Jeden z nejstarších členů tohoto kmene také navštívil Prahu.

Následovaly projekty pro zásobování vodou pro běžné užívání i pro zalévání políček, k výstavbě jednoduchých příbytků i pro vzdělávání v základní škole a podporu studia na odborných středních školách dokonce i vysokoškolského studia.