Kdo čte, vidí víc – digiknihovna

V roce 2007 odstartoval dlouhodobý projekt na podporu Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS). Pomocí sdružených prostředků v rámci Matching Grantu Nadace Rotary tato organizace rozšířila objem digitalizovaných knih a dokumentů, což usnadňuje zrakově postiženým přístup k materiálům při vzdělávání. Pro tento účel sdružil náš klub, RC Praha Staré Město a Rotary kluby z Velké Británie a Francie celkem přes 550.000 korun. Až do současnosti, tedy za devět let, se podařilo digitalizovat téměř 3000 knih.